Bc. Radek Váša

Master's thesis

Diplomatická kultura velehradských cisterciáků

Diplomatic Culture of Velehrad Cistercians
Abstract:
Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá tématem diplomatické kultury v prostředí cisterciáckého kláštera Velehrad, který byl již od svého počátku příjemcem mnoha listin vyšlých z různých prostředí. Pozornost je tedy věnována způsobům získávání, uchovávání a prodlužování života těchto písemností, které různými způsoby ovlivňovaly společenský, hospodářský a právní statut výše zmíněného kláštera …more
Abstract:
This master thesis deals with the topic of diplomatic culture in the cistercian monastery Velehrad, which was from its early beginnings a recipient of many charters from different social environments. Attention is paid to various ways of receiving and preservation of such charters as well as their revalidation, which affected social, economic and legal status of the monastery in Velehrad. The most …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Führer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta