Bc. Radek Váša

Master's thesis

Diplomatická kultura velehradských cisterciáků

Diplomatic Culture of Velehrad Cistercians
Anotácia:
Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá tématem diplomatické kultury v prostředí cisterciáckého kláštera Velehrad, který byl již od svého počátku příjemcem mnoha listin vyšlých z různých prostředí. Pozornost je tedy věnována způsobům získávání, uchovávání a prodlužování života těchto písemností, které různými způsoby ovlivňovaly společenský, hospodářský a právní statut výše zmíněného kláštera …viac
Abstract:
This master thesis deals with the topic of diplomatic culture in the cistercian monastery Velehrad, which was from its early beginnings a recipient of many charters from different social environments. Attention is paid to various ways of receiving and preservation of such charters as well as their revalidation, which affected social, economic and legal status of the monastery in Velehrad. The most …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedúci: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Führer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta