Bc. Danzan Letukov

Diplomová práce

Application of Price Discrimination Methods to Increase Profits

Application of Price Discrimination Methods to Increase Profits
Anotace:
Diplomová práce na téma «Aplikace metod cenové diskriminace k zvýšení zisku» se zaměřuje na analýzu metod cenové diskriminace v různých odvětvích České republiky. Práce dává doporučení na zlepšení strategií cenové diskriminace. Metody práce, které se používají v této diplomové práci: analýza, syntéza, srovnání, případová studie.
Abstract:
The Diploma Thesis on topic «Application of price discrimination methods to increase profits» is focused on the analysis of price discrimination methods in different industries in the Czech Republic and giving recommendations to improve these price discrimination strategies. Methods of research, which are used in the diploma thesis: analysis, synthesis, comparing, case study.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní