Bc. Tomáš Slavík, DiS.

Bakalářská práce

Vývoj kryptografie

The Evolution of Cryphography
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje vývoj kryptologie od jejich začátků, až po dnešní dobu. Má za úkol popsat některé důležité milníky a tím pootevřít závoj této problematice. Kryptologie urazila za svou existenci, která je delší než tři tisíce let, velkou cestu. Od jednoduchých substitučních šifer, až po dnešní asymetrické šifry, které používají moderních informačních technologii. Snaží se také nahlédnou …více
Abstract:
This bachelor work describes the development of cryptology from Its beginnings to the present day. It's task is to describe some important milestones and thus slightly open the veil of this issue. Cryptology covered by its existence, which is more than three thousand years, a great path. From simple substitution ciphers, to today's asymmetric ciphers that use modern information technology. They also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 3. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie