Bc. Radek Strejček

Diplomová práce

Státní ústav pro vzdělání a výcvik porodních asistentek v Pardubicích: Vzdělání porodních asistentek v letech 1928 - 1948

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá Státním ústavem pro vzdělání a výcvik porodních asistentek v Pardubicích, který vznikl na základě zákona č. Sb. 200/1928 O pomocné praxi porodnické. Práce analyzuje výše zmíněný zákon, jeho pozitiva a nedostatky. Na základě sondy do archivních pramenů přibližuje chod státního ústavu.
Abstract:
This thesis deals with State Institute for Education and Training of midwives in Pardubice, which was established on basis of the law number 200/1928 "On auxiliary midwifery practice, as well as on the education and training of midwives". The work analyses above-mentioned law, its positives and shortcomings. Based on a probe into archival sources, it describes the operation of the State Institute.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Strejček, Radek. Státní ústav pro vzdělání a výcvik porodních asistentek v Pardubicích: Vzdělání porodních asistentek v letech 1928 - 1948. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická