Bc. Renáta Židková

Bakalářská práce

Regresní analýza vývoje HDP a zadluženosti Řecka a České republiky

Regression Analysis of the Evolution of GDP and the Dept of Greece and the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá regresní analýzou vývoje HDP a zadluženosti Řecka a České republiky v letech 2000 ? 2010. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení statistických pojmů a metod, které v práci používáme. Dále jsou definovány základní makroekonomické ukazatele jako HDP a veřejný dluh. Praktická část práce je věnována komparaci ekonomického a fiskálního vývoje Řecka a České republiky. Hlavním …více
Abstract:
This Bachelor work is fosused on the regression analysis of the evolution of GDP and the public debt of Greece and Czech republic between year 2000 and 2010. Theoretical part includes the explanation of the statistic terms and methods which are used throught the thesis. Next the basic macroeconomic indicators as GDP and debt are defined. Practical part deals with comparison of economic and fiscal progress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petr Čenčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Židková, Renáta. Regresní analýza vývoje HDP a zadluženosti Řecka a České republiky. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní