Bc. Elena Nethová

Bakalářská práce

Analýza podnikání v domácí péči

Analyse of business in home care
Anotace:
Tato práce se zabývá vymezením pojmů podnikání, podnikatel a typologie podniku. Porovnání ukazatelů v jednotlivých krajích ČR v oblasti domácí péče.
Abstract:
This work engages definition terms of business, businessmann and typology in compeny. Comparision indicators in particulary perephery in Czech republic in home care.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nethová, Elena. Analýza podnikání v domácí péči. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Manažerská etika

Práce na příbuzné téma