Bc. Lucie Huňadyová

Master's thesis

Návrh na změnu systému odměňování zaměstnanců ve společnosti Alfa, s.r.o.

Proposals to amend the system of remuneration of employees in Alfa, Ltd.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na návrh nového systému odměňování zaměstnanců. V první části je teoreticky popsáno řízení lidských zdrojů, hodnocení práce a odměňování pracovníků. Druhá tedy praktická část představuje společnost Alfa, s.r.o., srovnává starý systém odměňování s novým a vyhodnocuje dotazník. Na základě těchto výsledků jsou ve třetí části popsány návrhy konkrétních doporučení pro společnost …more
Abstract:
Diploma thesis focuses on the design of a new system of remuneration. In the first part the human resources management, the job evaluation and the remuneration of the staff are theoretically described. The second part is therefore practical and it introduces Alfa Ltd., it compares the old remuneration system with the new one and it evaluates a questionnaire. Based on its results the design of specific …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Antonín Schneider
  • Reader: Ing. Petr Hill, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting