RNDr. Martina Talianová

Advanced ('rigorózní') thesis

Odhad charakteru přirozeného výběru metodou maximální věrohodnosti: Vliv přirozeného výběru na genom dvoudomých a nedvoudomých druhů z rodu Silene

Estimating the pattern of natural selection using the maximum likelihood approach: Influence of natural selection on the genome of dioecious and nondioecious species from the genes Silene
Anotácia:
Podľa mnohých teórií rozmnožovacie systémy do značnej miery ovplyvňujú organizáciu genómu eukaryotických organizmov. Majú vplyv na efektivitu rekombinácie, zloženie bází v genóme, genetickú rozmanitosť, či dynamiku mobilných elementov. Predpokladá sa, že nepohlavné rozmnožovanie a inbreeding vedú k postupnej degenerácií genómu. Existuje mnoho hypotéz, ktoré sa snažia vysvetliť, prečo je pohlavné rozmnožovanie …viac
Abstract:
Theory suggests that breeding systems affect the organization of the genomes in the eukaryotes because they have impact on the rates of effective recombination, base composition, genetic diversity, or dynamics of transposable elements. Asexuality and inbreeding are supposed to lead to the genome degeneration. There are many hypotheses, why sexual reproduction is so widespread in eukaryotes and why …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2007
  • Oponent: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD., Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Biology / Mathematical Biology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.