Bc. Lenka Hubáčková

Diplomová práce

Topics from Pragmatics in English Coursebooks

Topics from Pragmatics in English Coursebooks
Anotace:
Diplomová práce „Témata z pragmatiky v učebnicích anglického jazyka“ analyzuje dvě řady učebnic anglického jazyka z hlediska zastoupení vybraných témat z pragmatiky v jejich obsahu. Je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické, které se dále dělí na několik podkapitol. První vymezuje pojem pragmatika a objasňuje termíny z oblasti pragmatiky. Další oddíly teoretické části se týkají čtyř …více
Abstract:
The thesis “Topics from Pragmatics in English Coursebooks” investigates two sets of English coursebooks in terms of the application of pragmatics viewpoint in the use of language. It is divided into two main parts, theoretical and practical. These are further subdivided into several sections. The first one defines the term pragmatics and explains some pragmatics terminology. The following sections …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta