Bc. Kristína Kuklišová

Diplomová práce

Legitimation and News Rhetoric in Terrorism Reporting

Legitimation and News Rhetoric in Terrorism Reporting
Anotace:
Práce analyzuje novinové články z novin The Sun a Guardian a hledá přesvědčovací strategie a legitimizaci tvrdé síly pomocí rétoriky v článcích zdělujících zprávy o terorizmu. Výzkum je založen na teoriích Teuna A. van Dijka, Normana Fairclougha a Tea van Leeuwena.
Abstract:
The thesis analyses the articles of The Sun and Guardian newspapers and searches for the persuasion strategies and legitimation of hard power through rhetoric in the articles reporting on terrorism. The research is based on the theories by Teun A. van Dijk, Norman Fairclough and Teo van Leeuwen.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma