Mgr. Monika Parobková

Diplomová práce

Vztah používání strategií učení a znalosti angličtiny jako cizího jazyka

Relation of Learning Strategies and Knowledge of English as a Foreign Language
Anotace:
Diplomová práce „Vztah strategií učení a znalosti a angličtiny jako cizího jazyka“ se zaměřuje na zjištění používání strategií učení se angličtině jako cizímu jazyku na Střední pedagogické škole v Kroměříži, a to na základě řečových dovedností a jazykových prostředků. Cílem práce je pomocí didaktického testu Key English Test (Cambridge) zjistit jazykové znalosti žáků v oblasti řečových dovedností. …více
Abstract:
The thesis “Relation of Learning Strategies and Knowledge of English as a Foreign Language“ aims to assess the perceived use of foreign language learning strategies of students from the Upper Secondary Pedagogical School in Kroměříž. Strategies are classified according to the four language skills. The aim of the thesis is to find out the students’ knowledge of English and its relation to strategy use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta