Bc. Jakub Špaček

Master's thesis

Crowdfunding se zaměřením na Kickstarter a jeho kampaně

Crowdfunding focused on Kickstarter and its campaigns
Anotácia:
Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat vybrané crowdfundingové kamapně, které využily platformu Kickstarter. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy, které se týkají crowdfundingu a jeho vývoje. V praktické části jsou popsány a analyzovány vybrané crowdfundingové kampaně. Na závěr jsou navrženy doporučení tvůrcům kampaní.
Abstract:
Goal of thesis is to describe and analyse selected crowdfunding campaigns which used platform named Kickstarter. Basic terms concerning crowdfunding and its development are defined in the theoretical part. Selected crowdfunding campaigns are described and analysed in the practical part. Recommendations to campaign creators are suggested in conclusion.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. et Ing. Barbora Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špaček, Jakub. Crowdfunding se zaměřením na Kickstarter a jeho kampaně. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Economics and Enterprise Management