Petr SVĚRÁK

Diplomová práce

Projekt sestavení vhodného portfolia akcií v případě poklesu hospodářského cyklu s využitím technické analýzy.

Project of Compilation of Suitable Shares Portfolio in Case of Economic Cycle Decline with Technical Analysis Usage.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena ne zpracování teoretických poznatků týkajících se akcií, měření jejich hodnoty pomocí technické analýzy a odhadem jejich vývoje. K tomuto účelu jsou popsány grafy, metody, indikátory a signály, které poskytuje právě technická analýza. Z těchto informací vychází praktická část, která tyto teoretické poznatky aplikuje na vybrané akciové tituly v době sestupu hospodářského …více
Abstract:
The Diploma Thesis is focused on Stock Markets and Measuring Stock Instrinsic Values with different Methods, espesially with Technical Analysis. This Thesis also determines and sets of such a Shares Portfolio where Technical Analysis Indicators defined bullish Movements earlier than the Rest of the Market.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 15968

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Aleš Skopalík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVĚRÁK, Petr. Projekt sestavení vhodného portfolia akcií v případě poklesu hospodářského cyklu s využitím technické analýzy.. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance