David BENEŠ

Bachelor's thesis

Izolace thylakoidních membrán z jehlic smrku vhodných pro studium fotosyntézy

Isolation of thylakoid membranes from spruce needles for photosynthetic studies
Abstract:
V práci jsou popsány postupy izolace thylakoidních membrán z jehlic smrku ztepilého. Cílem této práce bylo optimalizovat postup zadané metodiky podle Holá a kol. (2012) tak, aby byla zachována maximální funkčnost fotosystému II (PSII), která byla kontrolována pomocí fluorescenčního parametru Fv/Fm a následné kontroly strukturně funkčního stavu PSII pomocí nízkoteplotních fluorescenčních spekter. Během …more
Abstract:
The thesis describes the isolation procedures thylakoid membranes of spruce needles. The aim of this work was to optimize the procedure specified methodology by Holá et al. (2012), in order to maintain maximum functionality of photosystem II (PSII), which was monitored using a fluorescence parameter Fv / Fm and follow-up of structurally functional state of PSII using low-temperature fluorescence spectra …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2013
Accessible from:: 21. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2013
  • Supervisor: Mgr. Václav Karlický

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BENEŠ, David. Izolace thylakoidních membrán z jehlic smrku vhodných pro studium fotosyntézy. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta