MUDr. Igor Černý, Ph.D.

Disertační práce

Diagnostika neuroblastomu pomocí 1231-MIBG a semikvantitativní hodnocení 1231-MIBG

Comparison of semi-quantitative Curie and SIOPEN score values for neuroblastoma obtained from planar and SPECT/CT scans
Anotace:
U pacientů s neuroblastomem se provádí scintigrafické vyšetření pomocí 123I-MIBG.Součástí výsledku je i semikvantitativní hodnocení. To je standardně prováděno z planárních snímků. Protože u každého pacienta provádíme jak planární, tak SPECT/CT snímek, brzy jsme narazili na otázku, zda není vhodnější provádět semikvantitativní hodnocení ze SPECT/CT snímků. SPECT/CT snímky umožňují díky vyššímu kontrastu …více
Abstract:
123I-MIBG scintigraphy is performed in patients with neuroblastoma. The evaluation of the examination includes also semi-quantitative evaluation. This is performed from planar images as a standard. As both planar and SPECT/CT imaging is performed in every patient, we realized that it may be beneficial to perform semi-quantitative evaluation from the SPECT/CT images. Owing to higher contrast, SPECT …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté) / Radiologie - zobrazovací metody

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.