Romana KOBLOVSKÁ

Bakalářská práce

Senioři - kvalita života a postoje ke stáří a stárnutí

Seniors - quality of life and attitudes to old age and aging
Anotace:
Bakalářská práce popisuje problematiku seniorské populace. Cílem práce bylo zjistit, jak senioři hodnotí kvalitu svého života a jaký postoj ke stáří a stárnutí zaujímají. Pro dosažení výsledků byly použity české verze standardizovaných dotazníků WHOQOL-BREF a AAQ. Byly doplněny otázky, týkající se pohybové aktivity seniorů. Zde se měli dotazovaní vyjádřit, zda sportují pravidelně a jaká omezení jim …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the topic of senior population. The aim of this work was to find out how seniors evaluate their quality of life and what attitude they hold about aging and old age. Czech versions of the standardized WHOQOL-BREF and AAQ questionnaires were used to achieve these results. Questions related to physical activity of seniors were added. In these added questions, the interviewees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOBLOVSKÁ, Romana. Senioři - kvalita života a postoje ke stáří a stárnutí. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ro2tqo ro2tqo/2
3. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
3. 5. 2019
Marklová, E.
4. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.