Bc. Ondřej Buček

Bakalářská práce

Komenda řádu německých rytířů v Brodě

Commandry of the Teuthonic order in Brod
Anotace:
Práce se zaměřuje nejen na rekonstrukci vývoje řádové komendy v dnešním Havlíčkově Brodě po celou dobu její existence od 13. do 15. století. Poskytuje také částečný vhled do organizace řádu,za účelem zařazení komendy do jeho organizačního systému. V práci lze nalézt interpretaci klíčových pramenů k dějinám komendy,shromáždění a zhodnocení komplexnosti zpracování již existující literatury, její vzájemné …více
Abstract:
The point of the thesis is not only to reconstruct the evolution of the Teutonic Order's commandry in today’s Havlíčkův Brod for its whole existence from 13th to 15th century. It brings also a brief insight into the organisation of the Order, in effort to classify the commandry to the Order’s system. In the work you can find the interpretation of the crucial sources to the history of the commandry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma