Bc. Monika Veselá

Bakalářská práce

Mediální reflexe českého národa po atentátu na Reinharda Heydricha v Lidových novinách a časopisu Vlajka

Media reflection of the Czech nation after the assassination of Reinhard Heydrich in Lidove noviny and in magazine Vlajka
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mediální reflexí českého národa po atentátu na Reinharda Heydricha ve vybraných textech, které vyšly na stránkách Lidových novin a časopisu Vlajka v období od 28. května 1942 do 28. června 1942. Hlavním cílem práce je popsání mediálního obrazu českého národa v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha a způsobů, jakým byl obraz tvořen. Práce využívá metodu diskursivní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with media reflection of the Czech nation after the assassination of Reinhard Heydrich as presented in the articles that were published in the newspaper Lidove noviny and in the magazine Vlajka from 28th May 1942 till 28th June 1942. Our aim is to identify and describe media image of the Czech nation after the assassination of Reinhard Heydrich. The aim is achieved by using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií