Bc. Edita Pokorná

Bachelor's thesis

Charakteristika sítě gastronomických provozoven ve Středočeském kraji (okres Benešov; obce a města od L-S)

Charakteristic of gastronomic establishments in the Central Bohemian (district Benešov village and city L-S)
Abstract:
Práce se zabývá charakteristikou sítě gastronomických provozoven v Středočeském kraji. V práci jsou použity následující metody: pozorování, analýza, dotazování a syntéza. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá gastronomii, formou podnikaní, Asociací hotelů a restaurací České republiky a kouřením v gastronomických provozovnách. Analytická část se zaměřuje na jednotlivé …more
Abstract:
The present work deals with the characteristic of the network catering establishments in the Central Bohemia. In thesis are used following methods: observation, analysis, interrogation and synthesis. The work is divided into three parts. The theoretical part gastronomy, business form, the Association of Hotels and restaurant Czech Republic and smoking in catering establishments. The analytical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Blanka Zimáková
  • Reader: Ing. Helena Buřičová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze