Veronika Petřkovská

Diplomová práce

Využití letecké dopravy v cestovním ruchu a její vliv na regionální rozvoj v České republice

Use of Air Transport in Tourism and Its Influence on Regional Development in the Czech Republic
Anotace:
Resumé Využití letecké dopravy v cestovním ruchu a její vliv na regionální rozvoj v České republice Bc. Veronika Petřkovská Cestovní ruch je v dnešní době již běžnou součástí každodenního života většiny obyvatel země, přičemž jen málokdo si v současnosti dokáže představit, že by neměl možnost vycestovat za hranice své země. Jedná se o velmi rozmanité odvětví, které má nemalý význam pro regionální rozvoj …více
Abstract:
Resume Use of Air Transport in Tourism and Its Influence on Regional Development in the Czech Republic Bc. Veronika Petřkovská Nowadays, tourism is a common part of the daily life of the countryʾs population, and very few can imagine that it would not be able to travel abroad. Tourism is a diverse sector that is of a great importance for reagional development of countries. The aim of this diploma thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Eva Poledníková
  • Oponent: Bohdan Vahalík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava