Bc. Markéta Vazačová

Bakalářská práce

Montessori mateřská škola: Analýza volné práce předškolních dětí

Montessori kindergarten: Analysis of free work of preschool children
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá volnou prací předškolních dětí v Montessori mateřské škole. Cílem práce bylo zjistit, popsat a vysvětlit, jak probíhá volná práce předškolních dětí, co děti během volné práce dělají, jaké jsou rozdíly ve výběru činností předškolních dětí a jaké požadavky na volnou práci jsou dodržovány. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a empirickou. V teoretické části …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with free work of preschool children in Montessori kindergarten. The aim of the thesis was to find out about, to describe and to explain the forms of free work of preschool children: what children do during free work, as well as variations concerning the choice of aktivity among preschool children and the requirements to be met. The thesis is divided into two parts, the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Sucháček
  • Oponent: Mgr. Jana Navrátilová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta