Peter Orvoš

Bakalářská práce

Verejný ochranca práv v Slovenskej republike

Ombucman in Slovak republic
Abstract:
The objective of my BSc thesis is to give a comprehensive view on the status and powers of the Public Defender of Rights in the Slovak Republic under the current legislation and its relationship to other bodies in the protection of human rights. In the introduction to the work of the historical evolution recorded Ombudsman Institute, its classification, and models as well as international human rights …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je podať ucelený pohľad na postavenie a právomoci verejného ochrancu práv v Slovenskej republike podľa platnej právnej úpravy a jeho vzťahy k iným orgánom v systéme ochrany ľudských práv. V úvode práce je zaznamenaný historický vývoj inštitútu ombudsmana, jeho klasifikácia a modely ako aj medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv. Jadro práce tvorí právny základ …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
  • Oponent: JUDr. Petra Raučinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře