Bc. Tereza Anýžová

Bakalářská práce

Somatické charakteristiky a dospívání sportovních gymnastek

Somatic characteristics and maturing of female artistic gymnasts
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme vlivu sportovní gymnastiky na tělesné složení dívek a na jejich dospívání. Sportovní gymnastika je diskutovaný sport, který má výrazný vliv na organismus a jeho vývoj. Práce dává do souvislosti intenzivní tělesnou aktivitu s množstvím tuku v těle, některými somatickými charakteristikami a menarché. Práce porovnává sportovní gymnastky s běžnou populací. Pro tuto práci …více
Abstract:
In this thesis we study the influence of artistic gymnastics on the body composition and maturation of female gymnasts. Artistic gymnastics has been discussed, because of its big impact on organism and maturation. The study is focusing on the influence of intense physical activity on the amout of fat mass, some of the somatic characteristics and menarche. The study compares the female artistic gymnasts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie