Bc. Michaela Ingrštová

Diplomová práce

Experimentální a numerické stanovení hodnoty čísla pí

Experimental and numerical assessing of pi
Anotace:
Diplomová práce Experimentální a numerické stanovení hodnoty čísla π se věnuje problematice týkající se převážně metod měření a vyčíslení hodnoty čísla π. Okrajově doplňuje některé informace týkající se historie čísla π, která byla již podrobně probrána v bakalářské práci Číslo π v učivu matematiky na základní škole, na kterou tato práce volně navazuje. Práce je rozdělena na numerickou a experimentální …více
Abstract:
The Diploma thesis of Experimental and numerical assessing of π is dedicated to issues mostly relating to the methods of measurement and quantification of the value of π. Marginally, some information is added regarding the history of the number π, which has already been discussed in detail, in the Bachelor's thesis Number of π in subject matter of mathematics at basic school, to which this thesis freely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Karel Lepka, Dr.
  • Oponent: RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy