Michaela Pekárková

Bakalářská práce

Implementace CSR programů ve vybraném podniku

Implementation of CSR Programs in a Selected Company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá konceptem společenské odpovědnosti podniků. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první teoretické části se zaměřuje na charakteristiku konceptu CSR, historický vývoj, oblasti CSR, hlavní přínosy konceptu a v neposlední řadě také jak vypadá CSR koncept u nás v České republice a ve světě. Ve druhé praktické části popisuje vybranou firmu Arrow Mobile, její dosavadní činnosti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the concept of corporate social responsibility. The paper is divided into two main parts. The first theoretical part focuses on characteristics of the CSR concept, its historical development, main benefits of the concept and last but not least a comparison of CSR concepts in the Czech Republic and abroad. In the second practical part, the paper describes the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Šnajdar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní