Bc. Sára Kordová

Bakalářská práce

Současné české loutkové divadlo a jeho multimediální přesahy

Contemporary Czech puppet theatre and its multimedia extensions
Anotace:
Předmětem Bakalářské diplomové práce „Současné české loutkové divadlo a jeho multimediální přesahy“ je rozbor dvou inscenací a jejich zařazení do kategorie multimediálního umění. První část je zaměřena na teorii a historii loutkového divadla na území Čech. Je tvořena syntézou odborných textů a jsou zde popsány základní podoby loutky, jejich dramaturgický potenciál a historie loutkového divadla na území …více
Abstract:
The subject of the Bachelor's Thesis "Contemporary Czech Puppet Theater and its Multimedia Overlaps" is the analysis of two productions and their classification in the category of multimedia art. The first part focuses on the theory and history of puppet theater in the Czech Republic. It consists of a synthesis of professional texts and describes the basic puppet forms, their dramaturgical potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií