Kateřina Nerušilová

Bakalářská práce

Management a manažerské dovednosti

Management and managerial skills
Anotace:
Práce se zabývá pojmy management a manažerské dovednosti. Stručně vysvětluje co je to management a kdo manažer. Hlouběji se zaměřuje na manažerské dovednosti. Popisuje zde řízení času, komunikaci, stimulaci, zvládání stresu, asertivitu, prezentování, rozhodování, řešení konfliktů, delegování a koučování, vedení porad a týmovou práci.
Abstract:
The thesis deals with the management and management skills. The terms management and manager are clarified in brief while the management skills are discussed in detail. Many other related topics are described, like time management, communication, stimulation, stress management, assertiveness, presenting skills, decision making, conflict settlements, management of delegations and coaching, meetings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedoucí: Ing. Marie Bednaříková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nerušilová, Kateřina. Management a manažerské dovednosti. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků