Kateřina Nerušilová

Bachelor's thesis

Management a manažerské dovednosti

Management and managerial skills
Abstract:
Práce se zabývá pojmy management a manažerské dovednosti. Stručně vysvětluje co je to management a kdo manažer. Hlouběji se zaměřuje na manažerské dovednosti. Popisuje zde řízení času, komunikaci, stimulaci, zvládání stresu, asertivitu, prezentování, rozhodování, řešení konfliktů, delegování a koučování, vedení porad a týmovou práci.
Abstract:
The thesis deals with the management and management skills. The terms management and manager are clarified in brief while the management skills are discussed in detail. Many other related topics are described, like time management, communication, stimulation, stress management, assertiveness, presenting skills, decision making, conflict settlements, management of delegations and coaching, meetings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2012
  • Supervisor: Ing. Marie Bednaříková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nerušilová, Kateřina. Management a manažerské dovednosti. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická