Mgr. Miloš Petrović

Bakalářská práce

Architectural Study for Building of a Restaurant as Part of Reconstruction of the Exhibition Grounds at "Cerna louka" (Black Meadow) in Ostrava

Architectural Study for Building of a Restaurant as Part of Reconstruction of the Exhibition Grounds at "Cerna louka" (Black Meadow) in Ostrava
Anotace:
Tématem praci je detailní architektonické a scenografická studie restauraci, která bude součástí nového kulturní centra "Černá louka" v Ostrávě. Prace se také zabývá analýzou širších územních, sociálních, ekonomických a rozvojových podmínek v Ostravě. Součástí jsou také 3D model restauraci, a jak vypadají výstupy různích renderovacích programů při interakci světla s různými materiály.
Abstract:
The topic of the paper is a detailed architectural and production study of the restaurant that would be part of the new cultural centre “Černá louka” in Os-trava. The paper also deals with analysis of wider special, social, economic and developmental factors in Ostrava. Also included is the 3d model of the restau-rant, as well as the analysis of the way in which different rendering programs represent …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. arch. Ludmila Kohutová
  • Oponent: RNDr. Ondřej Strnad, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky