Michael Kasl

Bachelor's thesis

Analyza CSR v podniku

Analysis of CSR in a company
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou společenské odpovědnosti (CSR) ve společnosti PwC. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se společenské odpovědnosti organizací, stejně tak i její historie a důvody pro implementaci. V části praktické je práce zaměřena na síť firem PwC, nejvíce pak na PwC ČR. Výčet CSR aktivit české firmy …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the analysis of corporate social responsibility (CSR) at PwC. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains basic concepts concerning the corporate social responsibility, as well as the history of CSR and reasons for implementing it. The practical part of the thesis is focused on the PwC network, mainly on PwC Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: Martin John David Quigley
  • Reader: Alena Plášková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46972