Mgr. Zuzana ROMBOVÁ

Bakalářská práce

Moderní multimediální podpora výuky v logice

Advanced multimedia support for learning in logic
Anotace:
V této práci je popsána základní charakteristika výrokové a predikátové logiky, jsou vysvětleny základní pojmy logiky a logické spojky. Dále jsou nastíněny základní typy výuky logiky na Ostravské univerzitě v Ostravě a je navržen materiál pro podporu výuky kurzu LZUI1 jak pro studenty, tak i pro vyučující. Práce také obsahuje materiály použitelné ve výuce, které zahrnují cvičebnici, animace, elektronické …více
Abstract:
In the text basic characteristics of propositional and predicate logic are described, standard terms of logic and logical connectives are explained. Basic types of teaching of logic at the University of Ostrava are outlined and there is the material created for support learning in the course LZUI1 for students and for teachers as well. This work contains materials that can be used for education. They …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROMBOVÁ, Zuzana. Moderní multimediální podpora výuky v logice. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.