Mgr. Martin Šestauber

Advanced ('rigorózní') thesis

Územní spory mezi Československem a Rakouskem v letech 1918-1920

Territorial disputes between Czechoslowakia and Austria in 1918-1920
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou sporů mezi Československem a Rakouskem v letech 1918-1920. Pozornost je věnována problémům vyplývajících ze střetu mezi principem zachování územní jednoty českých historických zemí a právem na sebeurčení německého obyvatelstva. V této souvislosti je pak nastíněna i historie snah o oddělení německých oblastí Čech a historie čtyř německých územních celků, které vznikly …more
Abstract:
This thesis deals with the territorial disputes between Czechoslovakia and Austria after the end of first world war (1918-1920).The main interest lies in the conflict between the principle of territorial unity of Czech historical countries and the right of self-determination of German people. In this context, it is then outlined the history of efforts to separate the German areas of Bohemia and history …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2013
  • Reader: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Law and Legal Science / Law

Theses on a related topic