Natálie Pechová

Bakalářská práce

E-commerce a další prodejní kanály jako trend obchodu (logistiky, komunikace)

E-commerce and other sales channels as a business trend (logistics, communication)
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast E-commerce tedy na online nakupování. V práci je popsána funkce internetu jakožto zprostředkovatele E-commerce. Dále následuje zaměření se na definice obchodu společně s logistikou jako samostatný celek pro vytvoření různých transakcí. Popis online světa z hlediska webových stránek, sociálních sítí a e-shopů. Definice jistých náležitostí týkajících se online …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on the E-commerce area of online shopping. The work describes the internet's function as an E-commerce broker. Next comes the focus on the definition of trade together with logistics as a separate unit for the creation of different transactions. Description of the online world in terms of websites, social networks and e-shops. Definition of certain elements relating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Patricia Jakešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní