Bc. Ondřej Molík

Bachelor's thesis

Provisioning of Monitoring Infrastructure for Traffic Flow Collection

Provisioning of Monitoring Infrastructure for Traffic Flow Collection
Abstract:
Hlavním účelem této práce je analyzovat, popsat a implementovat možnosti automatického nasazování a správy síťové monitorovací infrastruktury používané týmem CSIRT-MU. Prvně je uvedeno specifické prostředí týmu CSIRT-MU společně s technologiemi, které jsou využívány, a procesy, jejichž automatizace má být analyzována nebo implementována. Hlavními zdroji, použitými při vyhodnocování automatizovatelnosti …more
Abstract:
This thesis aims to analyse, describe and implement the options of automatic provisioning and lifecycle management of the network monitoring infrastructure used by CSIRT-MU. Firstly, the particular environment of the CSIRT-MU is introduced along with the technologies that are interacted with and the processes whose automation is to be evaluated or implemented. The primary sources that were used to …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2022
  • Supervisor: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Petr Velan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky