Bc. Ondřej Molík

Bakalářská práce

Provisioning of Monitoring Infrastructure for Traffic Flow Collection

Provisioning of Monitoring Infrastructure for Traffic Flow Collection
Anotace:
Hlavním účelem této práce je analyzovat, popsat a implementovat možnosti automatického nasazování a správy síťové monitorovací infrastruktury používané týmem CSIRT-MU. Prvně je uvedeno specifické prostředí týmu CSIRT-MU společně s technologiemi, které jsou využívány, a procesy, jejichž automatizace má být analyzována nebo implementována. Hlavními zdroji, použitými při vyhodnocování automatizovatelnosti …více
Abstract:
This thesis aims to analyse, describe and implement the options of automatic provisioning and lifecycle management of the network monitoring infrastructure used by CSIRT-MU. Firstly, the particular environment of the CSIRT-MU is introduced along with the technologies that are interacted with and the processes whose automation is to be evaluated or implemented. The primary sources that were used to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Velan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat