Mgr. Zuzana SVAČINOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání vybraných bodů Řehole sv. Augustina a Řehole sv. Anděly Merici

The comparison of some points of Rule St. Augustin's and Rule St. Angela's Merici
Anotace:
Bakalářská práce je věnována srovnání Řehole sv. Augustina a Řehole sv. Anděly Merici. První část pojednává o historickém vývoji díla sv. Anděly, ve druhé části jsem stručně charakterizovala obě řehole. Třetí část tvoří samotné srovnání obou řeholí, především pojetí evangelních rad čistoty, chudoby a poslušnosti v Řeholi sv. Augustina a v Řeholi sv. Anděly.
Abstract:
This work is devoted to the comparison of Rule St. Augustin's and Rule St. Angela's Merici. The first part deals with historical development of work St. Angela, in the second part I have briefly characterised both of rules. The third part is formed by comparison of these rules, especially the point of view advices Gospel-based according to St. Augustin and St. Angela in their rules.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2014
Zveřejnit od: 10. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. lic. Damián Němec, dr

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVAČINOVÁ, Zuzana. Srovnání vybraných bodů Řehole sv. Augustina a Řehole sv. Anděly Merici. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.11.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 11. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.