Michala Thielová

Bakalářská práce

Organizační struktura hotelu Four Seasons a standardy tohoto hotelu

The organizational strukture at the Four Seasons and the standards of this hotel
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je rozbor organizační struktury a jednotlivých standardů v hotelové společnosti Four Seasons. První část je zaměřena na vývoj a charakteristiku hotelových standardů a organizačních struktur ve všeobecné rovině. V druhé části charakterizuji konkrétní hotelový řetězec Four Seasons. Zabývám se jeho založením, vývojem a také současnými standardy. V poslední části jsem analyzovala …více
Abstract:
The subject of this thiesis is to analyze the organizational structure and individual standards in the hotel Four Seasons. The first part focuses on the development and characterization of hotel standards and organizational more generally. The second part describes the specific hotel chain Four Seasons. I deal with establishment, development and current standards. In the last part, analyzed the questionnare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze