Michala Thielová

Bachelor's thesis

Organizační struktura hotelu Four Seasons a standardy tohoto hotelu

The organizational strukture at the Four Seasons and the standards of this hotel
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je rozbor organizační struktury a jednotlivých standardů v hotelové společnosti Four Seasons. První část je zaměřena na vývoj a charakteristiku hotelových standardů a organizačních struktur ve všeobecné rovině. V druhé části charakterizuji konkrétní hotelový řetězec Four Seasons. Zabývám se jeho založením, vývojem a také současnými standardy. V poslední části jsem analyzovala …more
Abstract:
The subject of this thiesis is to analyze the organizational structure and individual standards in the hotel Four Seasons. The first part focuses on the development and characterization of hotel standards and organizational more generally. The second part describes the specific hotel chain Four Seasons. I deal with establishment, development and current standards. In the last part, analyzed the questionnare …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2015
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze