Bc. Anna Kubelková

Bakalářská práce

Vliv shodných hudebních preferencí na utváření mezilidských vztahů skrze hodnoty a osobnostní rysy

The influence of shared music preferences on interpersonal bonding through values and personality traits
Anotace:
Účelem této práce je poskytnout vodítka, která povedou k lepšímu pochopení vlivu shodných hudebních preferencí na utváření mezilidských vztahů. Předchozí studie poukazují na fakt, že na základě shodných hudebních preferencí se lidé sbližují. Jedinci, kteří vnímají, že mají shodné hudební preference s jiným člověkem, ho hodnotí výš na škále sociální atraktivity. Pokud tento vztah existuje, na jakých …více
Abstract:
The purpose of this study is to provide cues, that may lead to better understanding the influence of shared music preferences on interpersonal bonding. Previous studies have shown that people can get closer based on shared music preferences. When people perceive that they have the same music preferences as another person, they give this person higher score on social attractivity scale. If this link …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. David Lacko
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta