Ondřej Kopřiva

Master's thesis

Ekonomická analýza životního cyklu tahače návěsů

Abstract:
Cílem této diplomové je ekonomické porovnání životního cyklu tahače návěsů dvou různých výrobců. V teoretické části je uvedený teoretický základ zkoumané situace.Teorie dopravy, přemísťovací proces, užitkové vozidla, investiční řízení a analýza nákladů životního cyklu produktu. Ve druhé části je popis společností podílejících se na této práci, vypracování analýzy nákladů životního cyklu tahače se všemi …more
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to economically compare a lifecycle of semitrailer units from two different manufacturers. In the theoretical part is shown the theoretical basis of the examined situation given. Transport theory, relocation process, utility vehicles, investment management and product life cycle cost analysis. In the second part is the description of companies, who cooperated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2019

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Master programme / field:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku