Theses 

Informační logistika ve vztahu k logistice managementu a řízení materiálových toků – Pavel SOCHOR

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavel SOCHOR

Bakalářská práce

Informační logistika ve vztahu k logistice managementu a řízení materiálových toků

Information logistics in relation to logistics management and material flow management

Anotace: Cílem mojí bakalářské práce, je popsat využití informačních systémů v podniku při řízení hmotných a nehmotných toků. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů logistický řetězec, logistický management a informační systém a následně popsáním veškerých čin-ností a procesů spojených s řízením zásob. V praktické části jsou uvedeny informační sys-témy a technologie, které firma PNEU PLUS s. r. o. používá pří řízení materiálových toků. Dále se zde nachází návrh na vylepšení informačního systému, zapracováním nových in-formačních technologií do systému stávajícího.

Abstract: The aim of my thesis is to describe the use of information systems in the enterprise in the management of tangible and intangible flows. The theoretical part deals with explaining the concepts of logistics chain, logistics management and information system and then descri-bing all the activities and processes associated with managing inventory. The practical section provides information systems and technology company PNEU PLUS Ltd. used in the management of material flows. There is also a proposal to improve the information system, incorporating new information technologies into the existing sys-tem.

Klíčová slova: Informační systém, logistický řetězec, zbožové toky, informační technologie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010
  • Identifikátor: 15515

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jan Strohmandl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 07. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15515 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

SOCHOR, Pavel. Informační logistika ve vztahu k logistice managementu a řízení materiálových toků. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 03:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz