Bc. Martina Postlová

Bakalářská práce

Ideové zdroje prosazování práv člověka a občana, formulované v deklaracích práv člověka a občana ve státech severoamerické unie a ve francouzské revoluci a jejich odraz v současném právním systému ČR

Ideological sources of the advancement of human and civil rights formulated in the declarations of the rights of man and the citizen in the states of North American Union and during the French Revolution and their reflection in the current legal system of the Czech Republic
Anotace:
Obsahem práce je popis deklarací práv člověka a občana ve státech severoamerické unie (Virginská prohlášení práv z r. 1776, Deklarace – konstituce státu Massa-chusetts, Ústava Spojených států amerických z r. 1787, Listiny práv Spojených států amerických z r. 1791), francouzské Deklarace práv člověka a občana z r. 1789 a ně-kterých jejich ideových zdrojů (Jean Jacques Rousseau a Charles Montesuieu) …více
Abstract:
The thesis describes and analyses the declarations of human and civil rights in the states of the North American Union (the Virginia Declaration of Rights from 1776, the Declaration and Constitution of Massachusetts, the Constitution of the United States of America from 1787, the Bill of Rights of the United States of America from 1791), the French Declaration of the Rights of Man and the Citizen from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Bc. František Koberna
  • Oponent: prof. Dr. et Dr. Vladimír Robert Matas, MA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní