Alžběta Víchová

Bachelor's thesis

Komparace efektivity projektů realizovaných ze strukturálních fondů a z rozpočtu města na příkladu města Bohumína v letech 2009 - 2011

The comparison of efectivity of projects executed using structural funds and projects exectued using solely the town´s budget (in Bohumin in 2009-2011)
Abstract:
Cílem bakalářské práce je evaluace efektivity a administrativní náročnosti projektů, které město Bohumín realizovalo z finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a jejich komparace s projekty financovanými z rozpočtu města. V teoretické části vymezuji fungování regionální politiky EU, resp. strukturálních fondů EU a zabývám se stavem čerpání dotačních titulů v ČR, zejména pak v Bohumíně …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to evaluate the effectiveness and administrative demands of projects, which were executed by the town of Bohumín, using financial aids from European structural funds, and their comparison with projects financed solely from the town's budget. In the theoretical part, the term regional policy of the European Union and the term structural funds are defined. I describe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: Michaela Ševčíková
  • Reader: Jan Šlajs

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67920