Bc. Martin MAJER

Diplomová práce

Rozpoznávání fónů pomocí neuronové sítě

Phoneme recognition using a neural network
Anotace:
Tato práce se zabývá klasifikací fonémů pomocí různých architektur neuronových sítí. V první části práce je představena obecná teorie dopředných a rekurentních neuronových sítí a následně metoda CTC (connectionist temporal classification). Ve druhé části je pak vyhodnocena přesnost rozpoznání šesti navržených architektur nad čtyřmi parametrizacemi pro dvě datové sady o různé velikosti. Ukázalo se, …více
Abstract:
This thesis focuses on the phoneme recognition using various architectures of neural networks. The first part introduces theory of feedforward and recurrent neural networks followed by the introduction of the method CTC (connectionist temporal classification). The second part presents comparison of accuracy of recognition between six architectures on four parametrizations generated from two datasets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luboš Šmídl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAJER, Martin. Rozpoznávání fónů pomocí neuronové sítě. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Řídicí a rozhodovací systémy