Bc. Lucia Kubová

Diplomová práce

Edícia vybraného lekárskeho rukopisu

Edition of Selected Medical Manuscript
Abstract:
This Master's Diploma thesis presents an edition of Czech hand-written recipes of manuscript A 43 from the 17th century, and thus makes accessible the source of monastic, or folk medicine. The thesis contains detailed name and subject indexes and also a dictionary. Apart from this edition, the thesis is focused on comparation of the four variations of the manuscript A 43, which coincide to some extent …více
Abstract:
Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo utvoriť edíciu česky písaných receptov rukopisu A 43 z polovice 17. storočia a sprístupniť tak prameň kláštorného, respektíve ľudového liečiteľstva. Súčasťou edície je podrobný menný a vecný register a diferenčný slovník. Okrem edície sa práca zamerala na porovnanie rukopisu A 43 so štyrmi variantnými predlohami, s ktorými má zhodné pasáže. Komparáciou poukazujeme …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
  • Oponent: PhDr. Hana Jordánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Pomocné vědy historické