Mgr. Soňa Krömrová

Bakalářská práce

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Vyškov

Waste management in Vyškov
Anotace:
Bakalářská práce „Nakládání s komunálním odpadem ve městě Vyškov“ se zabývá tématem odpadového hospodářství v obci. Popisuje organizaci a fungování sběru, třídění, svozu komunálního odpadu a nastiňuje také, co se dále s odpadem děje. Cílem práce je zhodnotit, zda skutečná situace ve městě odpovídá náplni vyhlášek města a dalších předpisů týkajících se této problematiky.
Abstract:
The bachelor thesis “Waste management in Vyškov” deals with waste management in the town. It describes the organization and functioning of collection, sorting, carting of municipal solid waste and it also outlines next parts of manipulation with the waste. The aim of the thesis is to evaluate if the actual situation in town corresponds to content of municipal notices and others regulations concerning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta