Regina Filipová Fuchsová

Doctoral thesis

Dynamika obchodního modelu v telekomunikacích

Dynamics of business model in telecommunications
Abstract:
Zaměření dizertační práce je soustředěno na aktuálně nejprogresívnější součást odvětví telekomunikací, správu Internetu a internetový systém doménových jmen. Odvětví domén je nejen velmi zajímavou, ale z ekonomického hlediska velmi málo probádanou oblastí v porovnání s "konvenčními" odvětvími. V nedávné době také vystoupila do popředí otázka řízení celosvětového Internetu (Internet governance), která …more
Abstract:
This doctoral thesis is focused on the most progressive part of telecommunications nowadays, on Internet governance and Internet domain name system. This field is not only highly interesting, but only very little researched area from the point of view of economics sciences compared to the traditional fields. Recently, the question of Internet governance was highlighted, but it has been neither resolved …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2002

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 9. 2009
  • Supervisor: Josef Malý
  • Reader: Hana Machková, Jana Přikrylová, Jiří Peterka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28033

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doctoral programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní ekonomické vztahy