Theses 

Propojení vizualizačního systému Promotic s databázovým systémem – Petr Šnokhous

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / odbor:
Nerostné suroviny / Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu

Petr Šnokhous

Master's thesis

Propojení vizualizačního systému Promotic s databázovým systémem

Promotic visualization system connectivity with database system

Anotácia: Diplomová práce pojednává o propojení databázového systému MS SQL Server 2005 Express Edition s vizualizačním systémem Promotic. Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření výukového materiálu, který detailně popíše propojení tohoto databázového serveru s vizualizačním systémem od firmy Microsys. Popisuji zpracování dat ve vizualizaci a ukládání těchto dat do databáze MS SQL Server. Ukládání dat probíhá pomocí rozhraní ODBC. Praktická část ukazuje konkrétní řešení v programu.

Abstract: The diploma thesis deals with the connection of database system MS SQL Server 2005 Express Edition with the visualization system Promotic. The main objective of this thesis was to develop educational material, which describes in detail the links between the database server with a visualization system from the company MICROSYS. Describe the data processing visualization and storage of these data into MS SQL Server. Data storage is via ODBC. The practical part shows a particular solution in the program.

Keywords: MS SQL Server, Promotic, vizualizace, databáze, ODBC, Visualization, Database

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Roman Danel
  • Oponent: Kazimír Heczko

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 2. 2019 13:20, 8. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz