Bc. Šárka Hájková

Master's thesis

Porovnání rozsahu fúzních vergencí při využití plynulé a krokové metody měření

Comparison of fusional vergence ranges using smooth and step method of measurment
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním rozsahu fúzních vergencí při využití plynulé a krokové metody měření. Teoretická část práce je zaměřena na jednoduché binokulární vidění a vergence. První podkapitola se věnuje vývoji, fyziologii, patologii a latentním poruchám jednoduchého binokulárního vidění. Druhá podkapitola pojednává o očních pohybech, především o vergencích, popisuje okohybné svaly a …more
Abstract:
This master’s thesis deals with the comparison of fusional vergence ranges using smooth and step method of measurement. The theoretical part of the thesis is focused on simple binocular vision and vergences. The first subchapter is devoted to the development, physiology, pathology and latent disorders of simple binocular vision. The second subchapter deals with the eye movements, especially vergence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Gabriela Spurná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta